Vnímáme, že rodiče i pedagogové často rozvažují, které informace o současné situaci dětem poskytnout a jakou formu informací zvolit. Pro usnadnění těchto úkolů jsme vytvořili informační materiál pro rodiče, pedagogy a další pečující osoby „Jak s dětmi mluvit o koronaviru“ a také informační materiály, kde jsou informace psány formou určenou přímo dětem a mladistvým „Koronavirus aneb co potřebuji vědět“. Všechny materiály naleznete níže.

Informační materiál pro rodiče – Jak mluvit s dětmi o koronaviru_jpg.
Informační materiál o koronaviru pro děti_jpg.
Informační materiál o koronaviru pro děti_jpg.