Role a kompetence třídního učitele a asistenta pedagoga ve vzdělávacím systému

Vzdělávání je nezbytnou součástí celé společnosti. Učitelé, jako nositelé hodnot a vzdělání hrají nezastupitelnou roli ve formování a vývoji budoucích generací. Jednou z klíčových rolí ve vzdělávacím procesu je třídní učitel, který není pouze vyučujícím svého studijního předmětu, nýbrž pedagog, který je jakýmsi spojovacím článkem mezi žáky, školou a rodinou. Role třídního učitele je mnohotvárná a často náročná. Vyžaduje široké spektrum dovedností a schopností pro úspěšné vedení třídního kolektivu i podpoře jednotlivců.

Význam a strategie doléčování

Následná péče, doléčování, je v současné době standardní součástí léčby závislosti. Ve chvíli, kdy se uživatel návykových látek rozhodne s užíváním přestat, vede jeho cesta obvykle přes detox do ambulantní nebo ústavní léčby. Po prvotní stabilizaci klienta a docílení abstinence klient pokračuje do programu následné péče, buďto přechodem z ústavní léčby do ambulantní, nebo i v rámci ambulantní péče. Úkolem programů následné péče je následně pracovat s klientem v podmínkách jeho přirozeného prostředí, stabilizovat abstinenci a zamezit relapsu či recidivě.

Posloucháš mě vůbec? O phubbingu a o tom, jak nás telefony okrádají o vztahy

Telefony a smartfony byly vytvořeny proto, aby nás navzájem propojovaly, zlepšovaly rychlost a pohodlí naší komunikace nebo zlepšovaly naše osobní či pracovní výkony. Paradoxem je, že oboje často nakonec zhoršují. Jedním z důvodů, proč se tak děje, je tzv. phubbing.

Patologické hráčství v prostředí online burz a směnáren a související trendy

O rizikovosti hazardních her ve vztahu k rozvoji problémového/patologického hráčství (dále též „gambling“ nebo „hráčská porucha“) a mechanismech udržování závislosti na hře dnes existuje nepřeberné množství odborných textů a studií. Gambling je tak poměrně dobře prozkoumaným a popsaným jevem, a to včetně poznatků o mechanismech rozvoje a udržování závislosti na hře, ať již jde o klasické „kamenné“ provozovny nebo online sázky a aplikace.